Umowa sprzedaży/darowizny niezabudowanej działki gruntu:

  • odpis zwykły księgi wieczystej,
  • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja o braku takiego planu,
  • wypis z rejestru gruntów, zamiennie, przy jednoczesnym wydzielaniu działki z dotychczasowej księgi wieczystej do nowej księgi wieczystej: wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej zamiast wypisu z rejestru gruntów