Umowa sprzedaży/darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/użytkowego:

  • przydział lokalu,
  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o tym, komu przysługuje przedmiotowe prawo,
  • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o niezaleganiu w opłatach za lokal,
  • dodatkowo dla praw, dla których prowadzona jest księga wieczysta: odpis zwykły księgi wieczystej