Umowa sprzedaży/darowizny lokalu mieszkalnego/użytkowego

  • odpis zwykły księgi wieczystej,
  • zaświadczenie zarządcy nieruchomości o niezaleganiu w opłatach za lokal